Keuring en inspectie

Het keuren en inspecteren van de elektrotechnische installatie van uw woning geeft u zekerheid over de veiligheid en kwaliteit ervan. Uitgangspunt hierbij zijn de geldende NEN–normen. Met onze inspectieapparatuur kunnen wij (delen van) de installatie inspecteren op ongewenste warmtebronnen, slechte en/of ingebrande schakelcontacten en potentiële brandrisico’s.

Na de keuring en/of inspectie ontvangt u een rapport waarin eventuele problemen en gevaarlijke situaties worden opgesomd. Uiteraard dragen wij desgewenst ook mogelijke oplossingen aan.