Oosterscheldekering

De Oosterscheldekering is een afsluitbare stormvloedkering met een totale lengte van acht kilometer. Het is een markante verschijning die de Zeeuwse eilanden Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland met elkaar verbindt. De Oosterscheldekering is zonder twijfel één van de meest indrukwekkende waterbouwkundige werken Nederland en geniet een internationale reputatie op het gebied van bescherming tegen het zeewater.

De Oosterscheldekering is in 1986 in bedrijf genomen. Teneinde de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de Oosterscheldekering te garanderen worden renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Uit faalkansonderzoek is naar voren gekomen dat de beschikbaarheid kan worden verbeterd door het aanbrengen van aanpassingen en uitbreidingen op bestaande installaties.

In navolging hierop zijn door Chubb Fire & Security nieuwe brandmeldinstallaties en brandblusinstallaties ontworpen, geïnstalleerd en in bedrijfgesteld. Chubb Fire & Security is een toonaangevende organisatie op het gebied van elektronische beveiliging in Nederland. Een netwerk van vestigingen, strategisch verspreid over het hele land en eigen alarmcentrales, stelt Chubb Fire & Security in staat altijd en overal de juiste beveiligingsoplossingen te bieden.

Om te kunnen voldoen aan de specifieke tekentechnische eisen van Rijkswaterstaat is het tekenwerk voor beide projecten uitbesteed aan Installatiebedrijf W.J. de Bruijn B.V. Voor beide projecten tezamen werden meer dan 2000 stuks AutoCAD tekeningen vervaardigd en geleverd.

Oosterscheldekering
Grondschema
Stroomkringschema
Stroomkringschema
Leidingschema
Kabellooptekening
Constructietekening