Onderhoudswerkzaamheden Haven Terneuzen

Terneuzen kenmerkt zich door omvangrijke scheepvaartactiviteiten op het sluizencomplex van Terneuzen, het kanaal van Gent naar Terneuzen en de havens van Terneuzen. Vanwege de strategische positie aan de Westerschelde en de open verbinding met de Noordzee is de haven van Terneuzen ideaal gelegen voor het internationale scheepvaartverkeer. Het sluizencomplex, het scheepvaartkanaal en de draaibruggen tezamen vormen een belangrijke schakel in de Zeeuws-Vlaamse infrastructuur.

Niet alleen vormen deze infrastructurele bouwwerken de scheepvaartverbinding tussen de Westerschelde en de zeehavens van Gent, maar ook vormen zij de verbinding voor het landverkeer tussen Oost– en West Zeeuws–Vlaanderen.

Met als doel ongehinderde doorstroming van zowel land– als scheep­vaartverkeer, zijn deze objecten (havens, sluizen en bruggen) continu in bedrijf. Functieverlies van een object kan leiden tot een verkeersinfarct voor land– of scheepvaartverkeer. Het behoeft dan ook geen betoog dat preventieve– en correctieve (onderhouds)werkzaamheden essentieel zijn voor de beschikbaarheid van de objecten. Installatiebedrijf W.J. de Bruijn B.V. verzorgt in opdracht van overheden en semi-overheden het onderhoud aan de elektrotechnische installaties van havens, sluizen, bruggen etc.

Onderhoudswerkzaamheden Haven Terneuzen
Onderhoudswerkzaamheden in de haven
Onderhoudswerkzaamheden in de haven
Onderhoudswerkzaamheden in de haven
Onderhoudswerkzaamheden in de haven
Onderhoudswerkzaamheden in de haven
Onderhoudswerkzaamheden in de haven
Onderhoudswerkzaamheden in de haven
Onderhoudswerkzaamheden in de haven
Onderhoudswerkzaamheden in de haven