Keuring en inspectie

Voor de keuring en inspectie van elektrotechnische installaties, machines en handgereedschappen beschikken wij over gekalibreerde test– en meetapparatuur. Keuringen en inspecties worden uitgevoerd conform de geldende NEN–normen. Verificatie van uitgevoerde keuring– en inspectiewerkzaamheden gebeurt via inspectierapporten.

Onze kracht bestaat uit meedenken en verder kijken dan de wettelijk voorgeschreven aspecten. Constateren wij bijvoorbeeld ARBO–technische onvolkomenheden dan zullen wij dit in alle gevallen melden. Uiteraard combineren wij dit desgewenst met een passend advies.