Keuring en inspectie

Voor de keuring en inspectie van uw gas­–, water– en verwarmingsinstallaties beschikken wij over gekalibreerde test– en meetapparatuur. Keuringen en inspecties voeren wij uit conform de geldende NEN–normen. Verificatie van uitgevoerde keuring– en inspectiewerkzaamheden gebeurt via inspectierapporten.

Onze kracht bestaat uit meedenken en verder kijken dan de wettelijk voorgeschreven aspecten. Constateren wij bijvoorbeeld ARBO–technische onvolkomenheden dan zullen wij dit in alle gevallen melden. Uiteraard combineren wij dit desgewenst met een passend advies.